Searcher

Published on Wednesday, January 14, 2009 | Updated on Sunday, May 13, 2018

Situació Catalunya, gener 2009

Catalunya, intensificació de l’ajust en un entorn que es deteriora ràpidament. S’accelera el deteriorament econòmic global, impulsat pels efectes de la crisi financera. Les tensions financeres van arribar a un nivell extraodinari.

Geographies

Topics

Has this information been useful?

New comment

Be the first one to add a comment

Load more

You may also be interested in