Searcher

Published on Friday, July 20, 2007 | Updated on Sunday, May 13, 2018

Situació Catalunya, juliol 2007

L'economia catalana està consolidant il gir del seu creixement, des de l'expansió iniciada al 2003, que va tocar sostre al 2006, cap a una desacceleració moderada que continuarà durant el 2007 i el 2008.

Geographies

Topics

Has this information been useful?

New comment

Be the first one to add a comment

Load more

You may also be interested in