Searcher

Published on Monday, May 5, 2003 | Updated on Sunday, May 13, 2018

Situació Catalunya, maig 2003

L’economia catalana podria haver tocat ja el mínim de la fase de desacceleració iniciada a mitjans de l’any 2000, amb un creixement del 2,0% al quart trimestre del 2002 que s’hauria vist superat en el primer trimestre del 2003.

Geographies

Topics

Has this information been useful?

New comment

Be the first one to add a comment

Load more

You may also be interested in