Searcher

Published on Thursday, February 7, 2008 | Updated on Sunday, May 13, 2018

Situació Catalunya, gener 2008

Catalunya: 2007, punt de gir cíclic; 2008, desacceleració. L’economia catalana va començar l’any 2007 amb ritmes similars als de l’any anterior però amb una composició diferent i una previsió de creixement per al conjunt de l’any del 3,5%, inferior a l’any anterior però encara en taxes molt elevades.

Geographies

Topics

Has this information been useful?

New comment

Be the first one to add a comment

Load more

You may also be interested in