Buscador

Publicada el jueves, 7 febrero 2008 | Actualizada el domingo, 13 mayo 2018

Situació Catalunya, gener 2008

Catalunya: 2007, punt de gir cíclic; 2008, desacceleració. L’economia catalana va començar l’any 2007 amb ritmes similars als de l’any anterior però amb una composició diferent i una previsió de creixement per al conjunt de l’any del 3,5%, inferior a l’any anterior però encara en taxes molt elevades.

Geografías

Temáticas

¿Te ha resultado útil la información?

También te podría interesar