Searcher

Published on Wednesday, June 30, 2010 | Updated on Sunday, May 13, 2018

Situació Catalunya. Primer semestre 2010

L’economia catalana comença a recuperar-se, amb el retorn a taxes positives de creixement del PIB. Però forces contraposades amb les quals es topa actualment l’economia global compliquen l’escenari al qual s’enfronten tant Catalunya com el conjunt de l’economia espanyola.

Geographies

Topics

Has this information been useful?

New comment

Be the first one to add a comment

Load more

You may also be interested in