Buscador

Publicada el miércoles, 30 junio 2010 | Actualizada el domingo, 13 mayo 2018

Situació Catalunya. Primer semestre 2010

L’economia catalana comença a recuperar-se, amb el retorn a taxes positives de creixement del PIB. Però forces contraposades amb les quals es topa actualment l’economia global compliquen l’escenari al qual s’enfronten tant Catalunya com el conjunt de l’economia espanyola.

Geografías

Temáticas

¿Te ha resultado útil la información?

También te podría interesar